Που θα βρείτε το
Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» ΔιεύθυνσηΔήλου 10, 145 62 Κηφισιά
 Τηλ./Fax210-80 82 673
 E-Mailinfo@pronoi.org.gr
 Ώρες  ΛειτουργίαςΔευτέρα - Παρασκευή
8.00 - 14:30

Δευτέρα & Τετάρτη
8.00 - 20:30
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση E-mail


«ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ»

 

Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο Αγωγής Υγείας υλοποιείται το επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ» του ΕΠΙΨΥ. Η διάρκεια του είναι 20 ώρες, πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν είναι 15-18 μέλη.
Η θεματολογία του επιμορφωτικού Σεμιναρίου περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

 

1.

 

Η σημασία και η σημαντικότητα του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

 

2.

 

Η επιμόρφωση του σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και διδασκαλίας.

 

 

3.

 

Η σύνδεση του εκπαιδευτικού του έργου με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ευρύτερα της ψυχικής υγείας.

 

 

4.

 

Η ανάδειξη της ισότιμης συμβολής καθηγητή - γονέα - μαθητή στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

 

 

5.

 

Η καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων και η κοινωνικοποίηση των εφήβων.