Που θα βρείτε το
Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» ΔιεύθυνσηΔήλου 10, 145 62 Κηφισιά
 Τηλ./Fax210-80 82 673
 E-Mailinfo@pronoi.org.gr
 Ώρες  ΛειτουργίαςΔευτέρα - Παρασκευή
8.00 - 14:30

Δευτέρα & Τετάρτη
8.00 - 20:30
ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ E-mail

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο:

 

 

Διεύθυνση:

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 

Ηλικία παιδιών:

 

 

Εχετε παρακολουθήσει ξανά ομάδα γονέων στην Προνόη;

Όχι_________________________________________

Αν Ναιποιά ομάδα;______________________

e-mail:

Επαγγελματική ιδιότητα

Πηγή πληροφόρησης για την ομάδα:

Ημερομηνία: